Entradas para ' Vincle'

Una experiència docent amb infants autistes. Una experiència de relació (Una aplicació de la psicoanàlisi) (Pilar Vilagut Macià). Des de la pràctica docent, a partir d’algunes de les conductes que manifesten els infants autistes, i sota una visió relacional i psicodinàmica, l’autora ens apropa a la comprensió del “mon” autista i ens ofereix propostes d’intervenció útils tant en el marc de l’escola especial o ordinària, como en un enquadrament de psicoteràpia. Crear un context intersubjectiu que ofereixi un clima de seguretat, afavorint el desplegament dels afectes a partir de la subjectivitat del docent activarà el vincle entre ambdós. Crear contexts interactius “estar amb”, organitzar las sensacions que reben, la contenció emocional davant la manca de capacitat reguladora de la seva experiència afectiva, activaran el self del infant ajudant-lo en la seva vinculació amb l’entorn, en el re-coneixement de les seves emocions i en la incorporació de nous aprenentatges. La confiança, la perseverança, la fermesa, i la comprensió que estem davant d’un procés gradual i lent, són algunes de las "eines" que proposa per promoure el canvi en aquests infants especials.

Palabras clave: Sensacions, Autisme, Context Intersubjectiu, Vincle, Contexts Interactius “Estar Amb”, Contenció Emocional. Comentarios (0) RSS comment feed  Article Rating