Entradas para ' significats.'

L’infant autista. A la recerca d’espais interactius “estar amb” dins d’un marc educatiu i terapèutic. Primera parte.(Pilar Vilagut).  El present treball, realitzat a partir de les vivències de l’autora amb infants autistes en un centre educatiu i terapèutic, mostra exemples de com crear nous espais interactius “estar amb” (D. Stern 1985) a través d’experiències relacionades amb els sentits, i com anar posant ordre al desordre sensorial d’aquests infants. A partir de les experiències que es relaten, els infants comencen a acumular vivències compartides, a partir de les quals s’afavoreix el naixement de un “sí-mateix emergent”. Saber d’ on venen les sensacions, quines són, i identificar-les, els ajuda, els tranquil•litza i els ofereix una experiència amb sentit i emoció. Veurem que es tracta d’un treball llarg i lent, com l’empatia del professional juntament amb la seva esperança, perseverança i confiança són eines fonamentals en el desenvolupament d’aquests nens i nenes.

Palabras clave: empatía, espai interactiu, si-mateix emergent, sensacions, significats. Comentarios (0) RSS comment feed  Article Rating