Documentación   >   Autores Destacados   >   Bjørn Killingmo   >   Publicaciones (1955-2000)
Bjørn Killingmo
Publicaciones
 • Killingmo, Bjørn (1955).  Psykologiske undersøkelsesmetoder i psykiatrien. I: Anchersen og Eitinger, (red.) Nervøse lidelser og sinnets helse. Oslo,Aschehoug, pp. 81-91.
 • Christiansen, B., Killingmo, B. & Waal, N. (1956). Personlighets-diagnostikk med henblikkpåtrukturbeskrivelse. Utkast til begrepssystem. Dr. Nic Waals  institutt, Oslo, 58 p. Stensil. (Ny utgave 1973, Universitetsforlaget).
 • Killingmo, Bjørn (1957). Rorschachtesten i relasnjon til nevrosediagnostikk og psykoterapi. Nord.     psykiatr. medl. bl., Hefte II, pp. 108-118.
 • Askevold, F. og Killingmo, B. (1959). Personlighetsvurdering og grad av patologi. Nord. Psykiatr.     Medl. Bl., Hefte I, pp. 17-25.
 • Killingmo, Bjørn (1962). “RO-62”, Registreringsskjema for Rorschachdata. I samarbeid med Axel    Schmidt A/S Bokhjørnet, Oslo.
 • Christiansen, B. & Killingmo, B. (1963). Psykodiagnostikk med henblikk på psykoterapi. Empirisk utprøving av projektive personlighetsprøver og et systematisk diagnostisk referanse-system. Barnepsykiatrisk Institutt, Oslo, p. 116. Stensil.
 • Killingmo, Bjørn (1969). Psykoanalytikeren-Arkitekten. Noen likhetspunkter. Byggekunst nr. 4, 51. årg., Oslo.
 • Killingmo, Bjørn (1971). Den psykoanalytiske behandlings-metode. Prinsipper og begreper. Universitetsforlaget, Oslo, p. 205.
 • Auestad, A.M., Killingmo, B., Nyhus, H. & Pande, H. (1971). Når barn må på sykehus. Mentalhygieniske aspekter. Universitetsforlaget, Oslo, p. 79.
 • Killingmo, Bjørn (1974). Vurdering av terapeutisk egnethet. Noen synspunkter med relevans for psykoanalyse og inngående psykoterapi. Avdeling for personlighets og klinisk psykologi. Psykologisk instittut, Universitetet i Oslo, p. 42. Stensil.
 • Killingmo, Bjørn (1974). De 4 strukturmodeller belyst ved Rorschach-uttalelser, I: Piene, F.: Personlighetsmønster hos foreldre til psykotiske og nevrotiske barn. Nord. Psykol. Monograph nr. 28, pp. 61-69.
 • Killingmo, Bjørn (1980). Rorschachmetode og psykoterapi. En egopsykologisk studie. Universitetsforlaget, Oslo, p. 371.
 • Killingmo, Bjørn (1984 ). Forut for sin tid? En vurdering av Harald Schjelderups psykoanalytiske         
 •     forfatterskap. I: Holter, P. A.; Magnussen, S.; Sandberg, S. (red). Norsk psykologi i 50 år. Oslo, Universitetsforlaget, pp. 69-86.
 • Killingmo, Bjørn (1984). Hva er dynamisk psykoterapi? Nordisk psykologi, (36), 3, pp. 129-146.
 • Killingmo, Bjørn (1985). Problems in contemporary psychoanalytic theory: I. Controversial issues. Scandinavian Journal of Psychology, 26, pp. 53-62.
 • Killingmo, Bjørn (1985). Problems in contemporary psychoanalytic theory: II. Lines of advance. Scandinavian Journal of Psychology, 26, pp. 63-73.
 • Killingmo, Bjørn (1985). Mer om dynamisk psykoterapi. Nordisk Psykologi, 37, (4), pp. 320-327.
 • Killingmo, Bjørn (1986). Teoriutvikling innen klinisk dynamisk psykologi. Nordisk psykologi, 38 (4), pp. 243-252.
 • Killingmo, Bjørn (1988). Harald Schjelderup - en dybdepsykolog. Innledning til ny utgave av Harald Schjelderup: Nevrosene og den nevrotiske karakter, Oslo; Universitetsforlaget.
 • Killingmo, Bjørn (1989). Conflict and deficit: Implications for technique. Int. Journal Psycho-Analysis, 70: pp. 65-71.
 • Killingmo, Bjørn (1990). Beyond semantics. A clinical and theoretical study of isolation. Int. Journal Psycho-Analysis, 71: pp. 113-126.
 • Killingmo, Bjørn (1990). Psykoanalysen igår og idag. Livsløgnmotivet i nytt lys. Nytt Norsk Tidsskrift, 7: pp. 4-13.
 • Killingmo, Bjørn (1990). Characters on the Stage: Ibsen´s “Life-Lie” Revisited. Scand. Psycnoanal. Rev., 13: pp. 90-102.
 • Killingmo, Bjørn (1990). Issues in Psychoanalytic Research. Scand. Psycnoanal. Rev., 15: pp. 37-57.
 • Killingmo, B. (1993).  Obituary [Astri Brun (1898-1992)].  Scand. Psychoanal. Rev., 16:79
 • Killingmo, Bjørn (1993). Don´t fence me in! En diskusjon av spørsmålet om analyserbarhet. I: Høstmark Nielsen, G. og von der Lippe, A. (red.) Psykoterapi med voksne. Fem perspektiver pá teori og praksis. Oslo, Tano, pp. 264-275.
 • Killingmo, Bjørn (1993). Qualities of Subjective Experiences. Scand. Psychoanal. Rev., 16, pp. 155-161.
 • Killingmo, Bjørn (1993). Opposisjon ved disputas over Judy Gammelgaards avhandling “Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie”. Psyke & Logos, 14, pp. 204-216.
 • Killingmo, Bjørn (1993). Hvor går psykoanalysen? I: Anthi, P. & Varvin, S. (red.) Psykoanalysen i    Norge. Oslo, Universitetsforlaget, pp. 153-170.
 • Killingmo, Bjørn (1994). Om bekreftelse. I: Hamreby, M & Szecsödy, I. (red.) Den dynamiska psykoterapins plats i offentlig vård. En jubileumsskrift om metodologi, utbildning och handledning. Stockholm: Utbildningsenhetens skriftserie.
 • Killingmo, Bjørn (1994). Ibsen´s “The Wild Duck”: A case of undifferentiated self-object  representations. Scan. Psychoanal. Rev., 17.
 • Killingmo, Bjørn (1995). Affirmation in psychoanalysis. Int. Journal Psycho-Analysis, 76: pp. 503-518.
 • Killingmo, Bjørn (1996). En praktikummodell. I. Gullestad, E. Studentterapeuten.
 • Killingmo, Bjørn (1996). Harald K. Schjelderups bidrag til psykoanalysens teori og teknikk. Tidsskriftfor Norsk Psykologforening, Supplement nr. 1, Vol. 33.
 • Killingmo, Bjørn (1997). The so-called rule of abstinence revisited. Scandinavian Psychoanalytic Review. 20: pp. 144-159.
 • Gullestad, S. & Killingmo, B. (1998). Om intrapsykisk konflikt. Et psykoanalytisk perspektiv. Impulstidsskrift for psykologi. 4: pp. 3-6.
 • Killingmo, Bjørn (1999). Teoriens plass i psykoterapiopplæring av studenter. Tidsskrift for Norskpsykologforening. Nr. 1, 36.
 • Killingmo, Bjørn (1999). Den åpnende samtalen. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening.
 • Killingmo, Bjørn (1999). Mitt kliniske lytteperspektiv. En psykoanalystik tilnærming. I: Axelsen, E. & Hartmann, E. Veier til forandring. virksomme faktorer i psykoterapi. Oslo, Cappelens Akademiske Forlag.
 • Killingmo, Bjørn (1999). Revisión de denominada „Regla de Abstinencia“. Intersubjetivo, 1(1), 65-78. [Original de 1997]
 • Killingmo, B. (1999).  A psychoanalytic listening-perspective in a time of pluralism.  Scand. Psychoanal. Rev., 22:151-171
 • Killingmo, B. (1999).  Om Psykoanalytisk Kultur-et Rum for Refleksjon. (On psychoanalytic culture-a space for reflection.  Scand. Psychoanal. Rev., 22:278-286
 • Killingmo, Bjørn (2000). Una perspectiva de escucha psicoanalítica en tiempos de pluralismo. Intersubjetivo, 1(2), 5-22. [Original de 1999]